Ἥ σωτηρία τῶν λαῶν

Μετά τό Ἰράκ, τό Ἀφγανιστάν, τήν Λιβύη καί τόσες ἄλλες χῶρες ποῦ ἀπηλάγησαν, μέ τεράστιον τίμημα διά τοῦς λαοῦς των, ἀπό τήν τυρανία ποῦ βίωναν, πάντοτε βεβαίως βεβαίως, κατά τήν κρίσιν κάποιου αὐτοκλήτου καί κάθε λογῆς σωτήρα λαῶν καί προστάτη εργολάβων καί τραπεζικῶν ἱδρυμάτων, τώρα σειρά εἶχε νά “ἐλευθερωθῇ” ἥ Τουρκία ἀπό τόν τύραννο ἐρντογάν, ὅ ὁποῖος ἐξισορρόπησε δι’αὐτοῦ τοῦ, τρομοκρατικοῦ, τρόπου τίς ἐπαναλαμβανόμενες βομβιστικές ἐπιθέσεις καί τήν ἀπώλειαν τῆς ἀξιοπιστίας του λόγῳ τῶν διαφόρων σκανδάλων, τῇ χάριτι καί οίκτιρμοῖς μέρους τοῦ ὐπ’ αὐτοῦ, ὀλοκληρωτικῶς ἐλεγχομένου, μετά καί τήν ὐπόθεσιν ergenekon τουρκικοῦ στρατοῦ.
Ἀπό τήν περίφημον ἐκείνη σκηνή τοῦ “V for Venteta” ὄπου ὅ πρωθυπουργός διατάσσει τά μέσα νά δείξουν εἴς τοῦς πολῖτες γιατί χρειάζονται τήν κυβέρνησιν ἔως τό σήμερα, παγκοσμίως, καθίσταται, ὀλοένα καί πιό ὀδυνηρῶς, καταφανές πῶς καταβάλλεται τεραστία προσπάθεια ἀπό τοῦς ἡγέτες καί σωτῆρες μέ κύριον μοχλόν τήν κατευθυνομένην τρομοκρατίαν κάθε είδους.
Ὄρα Γαλλία ὄπου μόνον κατά τήν διάρκειαν τοῦ euro δέν συνέβη τό παραμικρό διότι “εἶναι πολλά τά λεφτά Ἄρη” ἀλλά πρίν καί μετά ὅ ἀριθμός τῶν θυμάτων αὐξανόταν μέ ἰλλιγγιώδεις ρυθμοῦς οὔτως ὤστε νά ἀναμοχλευθῇ τό μῖσος διά τό διαφορετικόν, νά ἀναζωπυρωθῇ ὅ φόβος καί νά περάσῃ ὅ ὐπεροχος ἐργατικός νόμος τοῦ γελοίου ἀνδρεικέλου ποῦ ἄποτιμᾶ τήν περιποίησιν τῆς κόμης του πρός 10.000€ τόν μῆνα ἐνῶ κατακρεουργεῖ τά ἐργατικά δικαιώματα καί παραδίδει τήν χῶραν του βοράν εἴς τάς διαθέσεις τῶν ἀγορῶν.
Ὄρα Τουρκία ὄπου ὅ λαός, πειθόμενος τοῖς ρήμασι τοῦ ἐρντογάν καί λησμονῶν πλήρως τά ἐπαναλαμβανόμενα γεγονότα τῆς πλατεῖας ταξίμ καί τήν ἀνέχειαν τήν ὀποῖαν βιώνει καθημερινῶς, φαίνεται νά ὐπερασπίζεται τήν τυρανία του καθιστῶντας τον, ἔν ἀγνοίᾳ του θέλω νά πιστεύω, παντοδύναμο ἀπό τήν ἐπομένην ἡμέρα τῆς πραξικοπηματικῆς ὀπερέτας καί δίνοντας του τά ὄπλα νά ἐπιπέσῃ ἐπί τῶν κεφαλῶν των ὤς ἄλλος χομεϊνί.
Καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια, λοιπόν, ἀπό τοῦς “σωτῆρες” οὔτως ὤστε ὄλος αὐτός ὅ ὄλεθρος καί  ὅλη αὐτή ἥ ἐπιβαλλομένη “ἀπελευθερωτική” τάσις νά ἐκληθφῇ ἀπό τοῦς λαοῦς ὄχι μόνον ὤς χάρις καί εὐγενική παραχώρησις, ἔν τῇ ἀτερμόνῳ φιλανθρωπίαν τῶν κυβερνώντων ἀλλά καί ὤς νομοτελειακή ἐξέλιξις τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους.
Δηλαδή ὅ ἄνθρωπος, τελλῶν ὐπό τήν ἀπειλήν τοῦ τρόμου, πρέπει νά πράττῃ ὄπως τοῦ ὐποδεικνύουν καί νά ἀποδεχθῇ πῶς ἀδυνατεῖ νά ὁρίσῃ τήν τύχην του ἀφ’ ἐαυτοῦ του καί πῶς ἔχει χρεῖαν σωτήρων κάθε εἴδους.
Πρός ἐπίρωσιν τῶν σκέψεων καί τῶν λεγομένων μου τά μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως, ἐπί ἡμέρας, βομβαρδίζουν τοῦς τηλεθεατές μέ εἰκόνες φρίκης ἁγιοποιώντας τά θύματα τοῦ “γάλλου” τρομοκράτη, ἐνῶ ἐπί ἑτη σιωποῦν διά τά θύματα τῶν “ἐκλεγμένων” κυβερνήσεων των. Καί ἀπό τήν ἀρχήν τῶν γεγονότων εἴς τήν Τουρκίαν παρουσιάζουν τόν ἐρντογάν, μέσω τῶν δηλώσεων τῶν ἡγετῶν τῶν δημοκρατικῶν χωρῶν (sic) ὤς ἀναγκαῖον καλόν διά τήν εὐημερίαν τοῦ τουρκικοῦ λαοῦ.
Τό ἀνησυχητικώτερον εἶναι πῶς οἵ λαοί τό ἀποδέχονται, ἀσμένως καί ἀκρίτως, ἐλέῳ καί τῆς παρεχομένης παιδεῖας, προκειμένου νά μήν κινδυνεύσει ἥ δική των ἀσφάλεια καί  γαλήνη ἀδιαφορῶντας πλήρως διά τάς μελλοντικάς γεννεάς. Ὄπως ἔλεγα πάντα,
“Νά φοβᾶσαι αὐτοῦς ποῦ θέλουν νά ζήσουν μιά ἤσυχη καί ἀσφαλή ζωή. Εἶναι ἀδίστακτοι!!”
Ἔως ὄτου ἤ, ἐπί τά βελτίῳ, διά νά ζἠσωμεν τήν τελικήν σκηνήν τοῦ “V for Venteta”
προτείνω ἀνεπιφυλάκτως οἵ ἐπόμενες ἐκλογές εἴς ὄποιον κρᾶτος καί ἄν λάβουν χῶραν νά ἀφοροῦν τήν ἐκλογήν νέου λαοῦ…
Advertisements
Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία ΓΕΝΙΚΩΣ. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Πές τήν ἄποψη σου ;)

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google+. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

w

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...