Ἀρχεῖα κατηγορίας: ΓΕΝΙΚΩΣ

Οἵ Πολιτείες τῶν ἀφεντάδων

“…Οἵ λαοί πιστεύουνε πιότερο τ’ αὐτιά τους παρά τά μάτια τους. Πιότερο τό Μῦθο παρά τά γεγονότα. Πιότερο τή φαντασιά τους παρά τήν κρίση τους…” Λέγει ὅ Μῶμος στόν Προμηθέα τοῦ Κυρίου Βάρναλη! Τό ἀποτέλεσμα τῶν γαλλικῶν, ἔνδεικτικῶς κί οὐχί … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε

Περί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων…

Τόν Ἀπρίλιον τοῦ παρελθόντος ἕτους τό νορβηγικό κρᾶτος καταδικάστηκε γιά τήν “ἀπάνθρωπη” καί “ἐξευτελιστική” μεταχείριση τοῦ εἰκονιζομένου ἄγους τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους. Αὐτό τό ὐβριδίον κυνός μετά πανώλης, αὐτό τό κατάλοιπον αἰσχρῆς συνουσίας ποῦ χαιρετᾶ “ἀρχαῖα ἑλληνικά” μέ περισσήν ἱταμότητα τό … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε

Ἥ σωτηρία τῶν λαῶν

Μετά τό Ἰράκ, τό Ἀφγανιστάν, τήν Λιβύη καί τόσες ἄλλες χῶρες ποῦ ἀπηλάγησαν, μέ τεράστιον τίμημα διά τοῦς λαοῦς των, ἀπό τήν τυρανία ποῦ βίωναν, πάντοτε βεβαίως βεβαίως, κατά τήν κρίσιν κάποιου αὐτοκλήτου καί κάθε λογῆς σωτήρα λαῶν καί προστάτη … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε

ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ…

“…Καμία ιδέα και άποψη δεν δύναται να δικαιολογήσει την χρήση βίας και την αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής.” Τάδε ἔφη ὅ ἀρχιεπίσκοπος βελγίου ἀθηναγόρας, ὅ μικρός διά τήν αἱματοχυσίαν εἴς τάς βρυξέλλας. Ἐπειδή ὄμως μία εἰκόνα εἷναι ἱσοδύναμος χιλίων λέξεων ἀδυνατῶ, … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε

Ἥ Ἀργεντινή καί ἄλλοι δράκοι…

Ὅλο αὐτό τό κυβερνητικό παραλήρημμα περί σωτηρίας μας ἀπό τά δεινά τῆς χρεωκοπίας καί ὅ παραλληλισμός μέ τήν κατάστασιν τῆς Ἀργεντινῆς καταντάει ἀπό γραφικό ἔως ἐπικίνδυνο. Διά νά τοποθετήσωμεν τά πράγματα ἐντός τοῦ μέτρου θά διηγηθῶ μίαν μικράν ἱστορίαν οἴτις … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε

…ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( reloaded)

Πιστεύω εἵς ἕναν καλαματιανόν, ἀφέντη, παντοκράτορα, ποιητήν μνημονίων, καταστροφῆς καί καταθλίψεως  ψυχῶν τε πάντων καί σωμάτων. Καί εἵς ἕναν κύριον ἀνεπάγγελτον,  ἀντωνάκην τόν ἐλλεεινόν, τόν υἰόν τῆς δεξιάς τόν πονηρόν, τόν ἔκ τῶν τζακιῶν δημιουργηθέντα πρό τριανταπέντε ἐτῶν. Ἀνεπάγγελτος ἔξ … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε

Μέσα…Ἄκρα (μέρος δεύτερον)

…Ὄταν, λοιπόν, ὅ λιμός κτύπησε τήν πόρτα τῆς χῶρας ἐκτός ἀπό τά, εὐημερῶντα, τέκνα τῶν Γιώργου καί, τά δυστυχῶντα καί ἀπέλπιδα, τοῦ Τάκη εὐρῆκε καί τά παιδιά τοῦ Μήτσου. Αὐτά, εἴς πλήρην ἀντίθεσιν μέ τά τέκνα τῶν ὐπολοίπων, εῖχαν τήν … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε

Τό κοινόν περί…ἀχρειωσύνης αἴσθημα

Σύμφωνα μέ ἀσφαλεῖς πληροφορίες, από δικαστικοῦς κύκλους, ἐντός τῶν ἐπομένων ὠρῶν, ἀπό τήν εἰσαγγελίαν τοῦ ἀρείου πάγου πρόκειται νά ἐκδοθῇ ἥ κάτωθι ἀνακοίνωσις: Διά νά σταματήσῃ ἐπιτέλους αὐτή ἤ ἀναίτια ἐπίθεσις εἴς τήν ἀνεξάρτητον καί ἀδέκαστον ἑλληνικήν δικαιοσύνην παραθέτωμεν τά … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | 1 σχόλιο

Μέσα…ἄκρα

Ἦταν 1941 Σεπτέμβρης ὄταν ὅ πατέρας  τοῦ Μήτσου πῆρε τά βουνά γιά νά ὐπερασπίσῃ τήν πατρίδα ἀπό τόν κατακτητή. Ὅ πατέρας τοῦ Γιώργου ἔκατσε στό σπιτάκι του ἤσυχος καί καιροφυλακτῶν.  Ὅ πατέρας τοῦ Τάκη κάθησε σπίτι του καί δέν μιλοῦσε … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | 1 σχόλιο

…Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Ἥ παραμυθούπολη, διά μίαν άκόμα φοράν, πρωτοποροῦσα φέρνει εἴς τό φῶς τό non paper διά τοῦ ὀποίου ἐπιχειρήθηκε νά προειδοποιηθῇ ὅ Σύριος πρόεδρος πρίν λάβει χῶρα οἰαδήποτε ἐμπέμβασις τῆς διεθνοῦς κοινότητος. Κύριε Ἄσσαντ, ἥ διεθνῆς κατακραυγή μᾶς ὐποχρεώνεινά ἐπικοινωνήσωμεν μαζί … Συνέχεια

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε