ΓΙΑΤΙ ΝΕΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ;

Τελευταῖα, ὄσο ἥ πρωτοβουλία γίνεται εὐρύτερα γνωστή, διάφοροι φίλοι μέ ρωτοῦν τί
ἀκριβῶς θά σημάνῃ ἥ ἀλλαγή τοῦ συντάγματος γιά αὐτοῦς καί πῶς αὐτό θά βοηθήσῃ εἴς τήν ἐπαναφορά τῆς δημοκρατίας εἴς τήν χῶρα, τήν τιμωρία τῶν ἐνόχων, τήν ἀπονομή κοινωνικῆς δικαιοσύνης καί αὐτά εἶναι μόνον, μερικά ἐρωτηματικά τῆς ἰδανικῆς πλευρᾶς τῆς ἀμφισβητήσεως. ‘Υπάρχουν καί πιό σκοτεινά καί διαλυμένα μυαλά τά ὀποῖα τό μόνον ποῦ δύνανται νά συλλάβουν εἶναι πῶς ἥ χῶρα εἶναι ὐπό κατοχή, πῶς διά ὅλα εὐθύνονται ἄνθρωποι διαφορετικοῦ χρώματος καί πῶς τά διεθνή σιωνιστικά κέντρα βρῆκαν, ἐπιτέλους, τήν εὐκαιρία ποῦ ἤθελαν νά βάλουν τήν χῶρα εἴς τήν γωνία καί νά τήν ἐξαγοράσουν ἔναντι πινακίου φακῆς.
Ἥ ἀπάντησις μου, πρός ὄλους, εἶναι μονολεκτική. “ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!!”.
Καί δυστυχῶς ποτέ δέν ὐπῆρξα περισσότερον ἀκριβῆς.
Ἥ ὄποια ἀλλαγή συντάγματος σήμερα δέν θά ἀποδώσῃ τίποτα εἴς τήν γενεάν ποῦ θά τό τολμήσῃ. Ἀντιθέτως θά δημιουργήσῃ συνθῆκες πολύ χειρότερες ἀπό τίς σημερινές, συνθῆκες ἀγῶνα διά τήν ἀλλαγήν τῆς καθεστῶσας, ἐγωϊστικῆς, νοοτροπίας, τήν ἐμπέδωσιν ἑνός νέου τρόπου σκέψεως οἴτις θά περιλαμβάνῃ καί τόν μέλλοντα χρόνο ὤς σημεῖον ἀναφορᾶς καί ποῦ θά ἀπαιτοῦν, ἀέναον,  ἐνέργειαν διά τήν διατήρησιν των.
Θά ἀπαιτήσῃ ἀπό ὅλους ὐπέρβαση τοῦ ἐγώ καί πρόταξη τοῦ ἐμεῖς.
Θά ἀπαιτήσῃ πίστιν εἴς τήν ἰδέα τοῦ κοινοῦ καλοῦ.  Θά ζητήσῃ τά πάντα ἀπό ὅλους.
Θά ἀπαιτῇ διαρκῶς καί τό μόνον ἀντίδωρον εἴς τοῦς πιστοῦς της θά εἶναι τό δικαίωμα εἴς τήν άξιοπρέπειαν αὐτήν ποῦ ἀπωλέσθει πάρα πολλά ἔτη πίσω εἴς τήν ἱστορίαν μας διεσώθει δέ μόνον περιστασιακῶς καί ἀπό ὀλίγους τολμηροῦς εἴς περιπτώσεις πολέμου καί κακουχιῶν.
Εἴς ὄσους δέν καλύπτονται ἀπό αὐτήν τήν, εἰλικρινήν, ἀπάντησιν τό μόνον τό ὀποῖον δύναμαι νά ἀντιτάξω, λαμβάνοντας πάντα ὐπ’ ὄψιν τήν κακοποίησιν ποῦ ὐπέστησαν ἀπό τήν ἄθλια παιδεῖα ποῦ ἔλαβαν καί ἥ ὀποῖα τό μόνον ποῦ τοῦς παρεῖχε ῆτο ἥ ἀνάγκη ἐτεροπροσδιορισμοῦ των, ἥ διαρκῆς ἀνάγκη ἐπιθέτων διά τήν κατανόησιν τῶν ἐννοιῶν, ὄπως καί ἥ ἔνδεια ἀντιλήψεως τοῦ ὄλου,  εἶναι πῶς ἥ εὐθύνη ἑνός ἐκάστου ἔξ ἠμῶν δέν εἶναι ἀξιοπρεπές νά περιορίζεται εἴς τήν ἀναζήτησιν τροφῆς καί ἐπιβεβαιώσεως, ἄλλωστε ἔχουν παρέλθει τεσαράκοντα ἕτη ἀπό τότε ποῦ τό εἶδος μας πάτησε τήν σελήνην, καί πῶς ἐάν ὅλα τελεσφορήσουν ἰδανικά ὐπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότης εἴς 
εἴκοσι καί πλέον ἕτη ἕνα παιδί νά μεγαλώσῃ καί νά δημιουργήσῃ ἕναν θαυμαστόν καινούργιον κόσμο ὄστις θά βασίζεται εἴς τά θεμέλια τά ὀποῖα ἔθεσε μέ τήν πρωτοβουλία του σήμερα.
Νά θυμᾶστε πάντα πῶς οἵ λέξεις εἶναι σφαῖρες ποῦ κάποιες φορές βρίσκουν τόν στόχο τους ἐνῶ οἵ πράξεις εἶναι σίδερα ποῦ καρφώνονται εἴς τήν γῆ καί ἱσχυροποιοῦν τό κτῖσμα.

Advertisements
Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε

ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ…

Φίλες καί φίλοι σήμερα θά μοιραστοῦμε μαζί σας μιά ὀλοκαίνουργια συνταγή ἀπό τήν κουζίνα τῆς μαγευτικῆς Κίνας.
Τό φαγάκι λέγεται ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ.

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ…πέντε – δέκα φίλους
Ἕνα ὤριμο κρᾶτος.
Πέντε, ἔξι κρατικές ἐπιχειρήσεις πληρωμένες καί μαριναρισμένες μέ ἀπαξίωση γιά, τουλάχιστον, δύο χρόνια.
Δύο μέ τρία δημόσια ἔργα τά ὀποῖα, προηγουμένως, ἔχει πληρώσει ὅ λαός.
Δημόσια γῆ, κατά προτίμησιν, ὐφάλμυρη. Προτιμῆστε παραλιακά ἀγροτεμάχια.
Δημόσια κτίρια τά ὀποῖα ἔχουν προηγουμένως μείνει ἀνεκμετάλευτα ἐπί σειρά ἐτῶν.
Ἕνα ἀεροδρόμιο τό ὀποῖο ἔχει προηγουμένως φεσώσει τό δημόσιο.
200.000 – 300.000 συντάξεις κομμένες σέ μπουκίτσες καί μαριναρισμένες σέ αἷμα πεινασμένου.
Ἐργατικά δικαιώματα πολτοποιημένα στό μούλτι.
Μία συλλογική σύμβαση ἐργασίας διαλυμένη σέ χημικά καί δακρυγόνα.
Μία κουταλιά τῆς σοῦπας ναζιστική χολή. Μέ προσοχή διότι, τό ὐλικό, εἶναι ἰδιαιτέρως τοξικό.
Μπαροῦφες.
Ἀρλοῦμπες.
Φούμαρα.
Τέλος διά τό γαρνίρισμα περίπου 64% ἐξαθλιωμένους, εἰκοσιπεντάχρονους, σκλάβους.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σέ ἕνα σκεῦος ΤΑΙΠΕΔ σωτάρουμε σέ λῖπος μισθωτοῦ τό κρᾶτος. Ἀποσύρουμε ἀπό τήν φωτιά καί ρίπτουμε εις τό σκεῦος τίς κρατικές ἐπιχειρήσεις, τήν δημόσιαν γῆ, τά δημόσια κτίρια καθώς καί τό ἀεροδρόμιο καί σιγοβράζουμε ἔως ὄτου πάρουν ἕνα ἐλκυστικό γαλαζοπράσινο χρῶμα μέ κόκκινες ἀνταύγιες. Χαμηλώνουμε τήν φωτιά καί προσθέτουμε τίς μπουκίτσες τῶν συντάξεων ἀραιωμένες μέ τήν συλλογική σύμβασιν καί τόν πολτό τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων. Προσθέτουμε ὄσες μπαροῦφες, ἀρλοῦμπες καί φούμαρα θέλουμε. Ἀφήνουμε νά βράσῃ ἐπί ἕνα χρόνο καί ἀρωματίζουμε μέ τήν ναζιστική χολή.
Σερβίρουμε σέ μεγάλη πιατέλλα ἔχωντας γαρνίρει τό πιάτο μας μέ τοῦς σκλάβους διά νά γίνῃ πιό ἐλκυστικό.
Καλέστε τοῦς ἐργολάβους φίλους σας ἤ καί τά ἀφεντικά σας εἶναι βέβαιο πῶς θά τοῦς ἐντυπωσιάσετε.
Καλή σας ὄρεξη…

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | 2 Σχόλια

…Ἀποχαιρετισμός

ΟΥΓΚΟ ΤΣΑΒΕΖ

Στό καλό Κύριε Οὔγκο γιά συντροφιά λίγα λογάκια τοῦ δικοῦ μας τοῦ Μάνου τοῦ Ἀναγνωστάκη…

…Μὲς στὴν κλειστὴ μοναξιά μου
Ἔσφιξα τὴ ζεστὴ παιδική σου ἄγνοια
Στὴν ἁγνὴ παρουσία σου καθρέφτισα τὴ χαμένη ψυχή μου.
Ἐμεῖς ἀγαπήσαμε. Ἐμεῖς
Προσευχόμαστε πάντοτε. Ἐμεῖς
Μοιραστήκαμε τὸ ψωμὶ καὶ τὸν κόπο μας
Κι ἐγὼ μέσα σὲ σένα καὶ σ᾿ ὅλους….

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε

Τί εἷναι ἥ τρομοκρατία μου;

Μήν εἷναι ἥ χῦτρα ποῦ ἀντί γιά φαῒ ἔχει C4 ;
Μήν εἷναι ἥ βία αὐτοπροσώπως ποῦ ἀργά ἀλλά σταθερά γίνεται τρόπος ζωῆς ;
Μήν εἷναι ἥ βία ποῦ μαθαίνουν τά παιδιά ἀπό τήν αὐλή τοῦ σχολειοῦ τους ;
Μήν εἷναι τό πρησμένο μάτι τοῦ ἐπαναστατημένου εἰκοσάχρονου πιτσιρικά ποῦ βλέπει τό αὔριο ὤς πιθανότητα ;
Μήν εἷναι τό θολό βλέμμα τοῦ σκατόψυχου μπάτσου ποῦ ἐπιβεβαιώνεται δέρνοντας άλλοδαποῦς, γέροντες καί πιτσιρίκια;
Μήν εἷναι τό κοντοπόδαρο, μελαμψό, διοπτροφόρο ἀνθρωποειδές μέ τόν κεκαρμένο στρατό ;
Μήν εἷναι τό μισό ἑκατομύριο ζῶα ποῦ τόν ψήφισαν νά σκοτώνῃ μαύρους τίς νῦκτες ;
Μήν εἷναι τό καραφλό, ἄπ’ ἔξω καί ἀπό μέσα, κεφάλι τοῦ νοσταλγοῦ τοῦ ἀδόλφου ;
Μήν εἷναι ὅ ἐπί ἑννιά μῆνες ἀπλήρωτος ναυτεργάτης ;
Μήν εἷναι ὅ ξεμὂναχιασμένος, σάν τό πρόβατο, χωρίς συλλογική πιά σύμβαση ἐργάτης ;
Μήν εἷναι ὅ παππᾶς ποῦ κυρήτει τό μῖσος σέ κηδεῖες βρυκολάκων ;
Μήν εἷναι ἥ τηλεόραση ποῦ πνίγει μέ περιττώματα ὅτι ἀναπνέει ἀκόμα ;
Μήν εἷναι ὅλοι αὐτοί οἵ κουλοί ψηφοφόροι ποῦ δίνουν τό μέλλον τῶν παιδιῶν τους θυσία στόν Μολώχ τοῦ βολέματος ;
Μήν εἷναι ἥ ἀγωνία τῶν τριῶν ρουφιάνων ποῦ κόπτονται νά σώσουν τόν τέτζερη καί τά ζουμιά ;
Μήν εἷναι ἥ τόόόσο ἀνακουφιστική ἄγνοια τῶν μακαρίων ;
Μήν εἷναι ἥ συμπαντικῶν διαστάσεων ἄγνοια ποῦ λένε ἐκπαίδευση εἴτε σέ δώδεκα εἴτε σέ δεκαοκτώ χαμένα ἕτη;
Μήν εἷναι ὅ κύρ παντελῆς ἐντός σας ποῦ σᾶς παραδόθηκε μέσω τοῦ δεσοξυριζοκαρβονουκλεϊνικοῦ σας ὀξέως ;
Μή εἷναι ὅτι σέ κάθε ἐπαφή σας μέ ὅτι ὀμοιάζει μέ ἀνθρώπους τόν βγάζετε καί έκτός σας;

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΥ !! ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΑ !!

Ὅλα αὐτά καί ἄλλα τόσα εἷναι ἥ  τιμωρία μου γιατί δέν προσπάθησα ὅταν καί ὄσο ἔπρεπε…

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε

…ΜΕΤΑ

Μετά τήν άποκατάστασιν τῆς τάξεως ὐπό μιᾶς κυβερνήσεως ὀπερέτας ἥ ὀποῖα ἐνῶ δῆθεν κόπτεται διά τήν νομιμότητα, διά τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ὐπουργῶν της ἔναντι τῶν ἀποφάσεων τῆς δικαιοσύνης καί δια τῶν πράξεων νομοθετικοῦ περιεχομένου, τήν πτύει καταπρόσωπον.
Μετά τήν ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως ὐπό ἑνός δικαστικοῦ σώματος τό ὀποῖον ἐνῶ εὐρίσκεται εἴς ἀπεργίαν, τήν ὀποῖαν είρήσθῳ ἔν παρόδῳ δέν ἔκρινεν κανείς ὤς νόμιμον ἤ ὄχι, δύναται καί νομιμοποιεῖται νά ἀποφαίνεται διά τήν νομιμότητα τῶν ἄλλων.
Μετά τήν ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως ὐπό ἑνός σώματος ἐνστόλων κυνῶν φυλάκων τῆς ἐξουσίας  ἐμπορευομένων ναρκωτικάς οὐσίας,  προστασίαν καί νοσταλγούντων τών ἀδόλφον καί τό ράϊχ.
Μετά τήν ἀποκατάστασιν τῆς τάξεως τῇ συνδρομῇ ἑνός λαοῦ ἐπί τῶν γονάτων ἀνικάνου νά προσδιορίσῃ τήν πηγήν τῶν ἐχθρικῶν πυρῶν.

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, λοιπόν, ἀφιερωμένο ἐξαιρετικά εἴς ὅλους τοῦς ἀπόντας ΚΑΙ ἀπό τόν σταθμό τῶν σεπολίων τό πρωῒ καί εἴς ὅλους τοῦς ἀπόντας ἀπό τό γίγνεσθαι τοῦ καιροῦ μας.
Ἥ Κυρία Κατερίνα Γώγου, τῇ ταπεινῇ μου συνδρομῇ καί ἀπό τό μακρυνόν 1978, περιγράφει τό ἄμεσον μέλλον

“…Κανείς δέν θά γλυτώσῃ.
Κι’ αὐτό τό μακέλεμα δέ θά’ χῃ οὔτε μισό μισοσβυσμένο ΟΧΙ.
Θά βουλιάζουμε – βουλιάζουμε –
κατακόρυφα μέ 300 καί βάλε
σέ συφιλιδικά νερά χωρίς τέλος
μέ ἀφορισμούς καί χτυπήματα στό κεφάλι
ἀπό διαμαντένιους σταυρούς τραβεστί πατέρων
ἀπό γκλόμπ μπάτσων ἐμπόρων ναρκωτικῶν
ἀπό σφυριά ἀδεκάστων κρινομένων δικαστῶν
ἀπό ἄρρωστες λέξεις ἐξωνημένων πολιτικάντηδων
γλείφοντας
ὐπογράφοντας
ἰκετεύοντας
καί οὐρλιάζοντας ξεφτιλισμένα ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ…”

Αὐτό τό μέλλον ἐπαφίεται εἴς χεῖρας ἑνός ἐκάστου ἔκ τῶν ἀναγνωστῶν ἐάν θά τό ἀποδεχθῇ ἤ θά πράξῃ τό πᾶν διά τήν ανατροπήν του…

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σημειώθηκε ὡς | 1 σχόλιο

Νά φοβᾶσαι αὐτοῦς ποῦ θέλουν νά ζήσουν μιά ἤσυχη καί είρηνική ζωή. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ!

Κυρίες καί κύριοι, σέ ἀπ’ εὐθείας σύνδεση τῆς ΥΕΝΕΔ CHANNEL μέ τό μέγαρο πολιτικῆς παρακολουθήσατε τό ἔργο καταστροφῆς μιᾶς χῶρας
” Ό ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΗΣ ΞΕΦΤΙΛΗΣ. ”
Μιά συμφωνία σέ “φτού σου” ἐλλάσονα ἀποτελούμενη άπό τά μέρη:
“Alegro ma den eko”, “Adagio tou zitianou” καί
“Adagio moderato tis xepoulimenis patridas”
τοῦ διεθνοῦς φήμης σοσιαληστή jefry gafandreou σέ συνεργασία μέ τόν καταξιωμένο εἴς τήν συνείδησιν τοῦ ἀνδρικοῦ πληθυσμοῦ τοῦ πλανήτη κύριο stros can καί τήν ἀρωγήν τῆς παγκοσμίου φήμης μηχανοράφου mandame langarde.
‘Ερμήνευσε ή ἑκατονεξηκονταεξαμελής ὀρχήστρα ” osfyokampten tricolor”
ὐπό τήν, πρωτοπορειακήν μέσω ὐπαγορεύσεως, διεύθυνσιν τῆς διασήμου μαέστρου τόκων frau merkell.
Τενόρος  ὅ ἐγγαστρίμυθος antouan samaroti.
Ἄλτο τενόρος ό γελοιόφωνος beni bagelido.
Μέτζο τενόρος ὅ χαμαιλεωντὀφωνος foti kourelas.
Φιλική συμμετοχή the black orchestra of acharnon καί φίλοι.
Ἐλπίζουμε νά περάσατε καλά. Καί νά σάς θυμίσουμε ὅτι ὅ νόμος περί κυκλοφορίας θά ψηφισθῆ ἀπό τήν βουλήν μέ πράξιν νομοθετικοῦ περιεχομένου οἴτις θά κατατεθῆ ἐντός τῶν ἐπομένων ἠμερῶν. Αὐτός ὅ νόμος προβλέπῃ ὅτι ὅποιος συλληφθεῖ νά κυκλοφορῇ μετά τήν δύσιν τοῦ ἠλίου θά πυροβολεῖται.
Ἐπίσης σύντομα θά κατατεθοῦν οἵ πράξεις ΝΠΔΔ ποῦ θά ἀφοροῦν τήν φορολόγησιν, ἀπό τήν πώλησιν, τῶν παιδιῶν σας, τό ἀνώτατον ποσόν ποῦ θά δίνῃ κάποιος διά νά ἔχει τό δικαίωμα νά ἐργασθῇ καθώς καί τό τέλος ὐπάρξεως καί καταναλώσεως όξυγόνου.
Τέλος σάς ἀνακοινώνουμε πῶς αὔριο 15/1/13 κατά τίς ὧρες 10 π.μ ἔως καί 16 μ.μ εἴς τήν πλατεῖαν συντάγματος θά λάβουν χῶρα οἵ έκτελέσεις ὄσων συνταξιούχων εἶναι ἄνω τῶν 70 ἐτῶν, λαμβάνουν σύνταξιν, ἀνεξαρτήτως ποσοῦ, ἄνω τῶν πέντε ἐτῶν καί τό ὄνομα των ἀρχίζει ἀπό τό γράμμα “Ε”. Εἴσοδος 25€ μόνον διά ἕλληνες. Μήν ξεχνᾶτε τό πεντάλεπτο μίσους, τό ὀποῖον λαμβάνει χῶραν, κεντρικῶς κάθε ἡμέρα τήν ἔκτην ἀπογευματινήν εἴς τήν πλατεῖαν χαυτείων καί κατά τόπους εἴς τήν πλησιεστέραν σας πλατεῖαν. Ἥ παρουσία σας εἶναι ὐποχρεωτική καί ζωτικῆς σημασίας διά τήν ἠμετέραν ἐπιβίωσιν. Κάθε συμμετέχων ἐπιβάλλεται νά καταφέρεται ἐναντίον οἰουδήποτε ἐπιθυμεῖ, θά λαμβάνεται ὔπ’ ὄψιν τό μένος καί ἥ ἐκδηλωτικότης ἑνός ἐκάστου ἔξ ὔμῶν. Ἥ ἀνταποδοτικότης ἔχει ὤς ἐξῆς:
Ἐπίθεσις κατά μεταναστῶν 100 μόρια = 100 γρ. χοιρινοῦ κρέατος.
Ἐπίθεσις κατά δημοσίων ὐπαλλήλων 50 μόρια = 50 γρ. ἀλεύρου.
Ἐπίθεσις κατά ἀναρχικῶν καί ἀριστερῶν 40 μόρια = 40 γρ. ὀρύζης.
Ἐπίθεσις κατά ἰδιωτῶν διά κάθε λόγον 30 μόρια = 30 γρ. ζαχάρεως
Ἐπίθεσις κατά αστυνομικῶν καί κρατικῶν λειτουργῶν ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Ἔλληνες! Ψηλά τό κεφάλι! Μήν λησμονεῖτε οὖτε διά ἕνα λεπτόν πῶς κατάγεσθε ἀπό τοῦς δημιουργοῦς τοῦ Παρθενῶνος! Ἥ χῶρα μετά καί τά τελευταῖα μέτρα καί πρίν τά ἐπόμενα ἔχει μπεῖ στόν δρόμο τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς εὐημερίας! Μαζί, μέ τίς θυσίες σας, θά τά καταφέρουμε έντός τριακοσίων, τετρακοσίων ἑτῶν νά σβήσουμε τά ἴχνη τῆς ἐπαράτου ἀριστερᾶς ποῦ ἐπί τόσα χρόνια κατέστρεφε συστηματικά τόν τόπον καί νά δημιουργήσωμεν τόν νέον Παρθενῶνα τοῦ ἐλληνισμοῦ. Ἥ χρυσή αὐγή ποῦ πάντα, κατά βᾶθος ἀπό ὅτι φαίνεται, ἐπιθυμούσατε καί ὀνειρευόσασθε ὄπως δείχνει καί ἥ εὐκολία τῆς ψήφου καί τῆς ἐκτονώσεως σας μέ ἄρτον καί θεάματα, ξημερώνεται…
Ἑλλάς! Ἑλλήνων! Χριστιανῶν! Ἄνευ βουλῆς καί ἐκλογῶν!
Ἥ συνέχεια ἐπί τῆς ὀθόνης, τοῦ Χ CHANNEL, ύπό ἀπυλώτων στομάτων τά ὀποῖα διά τήν προσωπικήν των ἐπιβίωσιν δέν ὀρρωδοῦν καί δέν διστάζουν πρό οὐδενός…
Ὀμολογουμένως θά ἦτο πολύ καλό νά εἶναι ὄνειρον φίλτατε άναγνώστη μου. Δυστυχῶς, ὄμως, εἶναι ἥ πραγματικότης τήν ὀποῖαν θά κληθῇς νά βιώσῃς λίαν συντόμως ἐάν συνεχίσεις νά ἀναπαύεσαι εἴς τήν ἐπαναστατικήν ἀσφάλεια τοῦ διαδικτύου ἤ τά διάφορα καφέ, ἔνῶ ἄλλοι ἀγωνίζονται διά τά αὐτονόητα, ἐπιδιδόμενος εἴς τό σπόρ τῆς ὐπευθύνου ἀπολαύσεως τῶν κοκταἰηλ βίας, μίσους καί ψεύδους, ποῦ σερβίρει ἥ κυβέρνησις ὀπερέτα…
Σπεύδω νά προλάβω τήν ὄποιαν κριτικήν θά μοῦ ἀποδωθῇ περί κατοχῆς τῆς ἀπολύτου ἀληθεῖας λέγοντας πῶς προφανῶς εἴτε δέν ἔπραξα ὅτι ἦτο ἀναγκαῖον, εἴτε, δυστυχῶς, ἁπλῶς δέν ἐπαρκοῦσε ἥ ἀτομική μου προσπάθεια  καί τά πράγματα ἔφθασαν ἔως ἐδῶ. Ἥ ταπεινότης μου, δι’ ὄποιον ἐνδιαφέρεται, κλίνει πρός τήν δευτέραν έξήγησιν. Διά ὅλα τά ὐπόλοιπα καί φαιδρά περί τσουβαλιάσματος, ὅτι δέν εἶναι ὅλοι ἴδιοι, πῶς πλέον ἔχουμε ξυπνήσει καί ἄλλα τέτοια σας παροτρύνω ἁπλῶς νά μελετήσετε τά αποτελέσματα τῶν ὄποιων ἐκλογικῶν άναμετρήσεων ἔχουν λάβει χῶραν εἴς τήν έπικράτειαν ἀπό τό 450, πρό τοῦ ἐμπορικωτέρου σήματος ὄλων τῶν ἐποχῶν, ἔως σήμερον. Εἶναι, ἔτι περαιτέρω ἀπό, ἱκανά νά δικαιώσουν τόν συλλογισμόν μου.
Αὐτονομηθεῖτε καί μήν ἐπαναπαύεσθε δεχόμενοι ὤς δεδομένον πῶς πάντα θά ὐπάρχουν ἁγνοί ἀγωνιστές ποῦ θά προτάξουν τά στήθη των διά τήν δικήν σας ἐπιβίωσιν, ὄπως ἐγένετο ἔως τώρα εἴς αὐτόν τόν τόπον. Κάποια στιγμή κουράζονται καί αὔτοί ἀπό τό ἄδικον τοῦ ἀποτελέσματος ποῦ ἐπιφέρει ἥ εἰδεχθῆς μικρότης καί ὅ ἀνεξάντλητος, ὄπως ἀποδεικνύεται, ἀτομικισμός σας.
Ἀναρωτηθεῖτε, ἐπιτέλους, ἥ ζωή καί τό μέλλον τῶν παιδιῶν σας εἴς τήν ἱεράρχησιν σας εἶναι δυνατόν νά ἴστανται χαμηλώτερον ἀπό τήν προσωπικήν σας ἐπιβίωσιν καί εὐμάρεια; Καί πράξατε ἀναλόγως ὅσον ὅ καιρός εἶναι ἀκόμη μενετός.

Aside | Ἀναρτήθηκε στὶς ἀπὸ τὸν/τὴν | Σχολιάστε

…I HAVE A DREAM

Γιά φαντάσου, λέει, πῶς θά ἔρθῃ μιά μέρα ποῦ οἵ ἄνθρωποι θά εἶναι ἱκανοί γιά κάτι
τέτοιο. Θά δύνανται συνεργαζόμενοι νά προάγουν τήν ζωήν των εἴς ὅλα τά ἐπίπεδα. Θά
δύνανται νά ἐξελίσουν τό πνεῦμα των μέ συνεργασία.
Βάλτε καφέ ἤ ουῒσκυ ἤ ὅτι θέλετε καί σᾶς ἠρεμεῖ, ἀδειάστε τό μυαλό σας ἀπό τά πάντα καί άφιερῶστε ἐννέα λεπτά ἀπό τόν χρόνο σας διά νά  ἀκούσετε αὐτό τό παράπονο :
“…Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece…”,  ουζούν ἴντσε μπίρ γιολνταῒμ γκιντιόρουμ γκιούντουζ γκέτσε
ποῦ σημαίνει
“…Μακρύ καί δύσκολο δρόμο
πηγαίνω μέρα κάι νῦχτα…”,
ποῦ δηλώνει τήν ἀγωνία τοῦ ἀνθρώπου ποῦ ἦλθε εἴς ἕνα κόσμο μαγικόν ποῦ δέν δύναται νά κατανοήσῃ καί ἀπλῶς πηγαίνει ἡμέρα καί νῦχτα, ποῦ τραγουδᾶ τόν πόνο ποῦ νοιώθετε ὅλοι διά ὅλα τά δεινά ποῦ περνᾶτε, ποῦ προσπαθεῖ νά βρῇ τόν δρόμο νά μπῇ σέ κάθε καρδιά νά τήν κάνῃ νά χτυπᾶ μέ τόν ἴδιο τρόπο.
“…Gidiyorum gündüz gece…” τραγουδισμένο ἀπό διαφόρους καλλιτέχνες, σέ διαφόρους
τόπους. Ἀκοῦστε πῶς ἥ συμμετοχή τοῦ καθενός, ἀκόμα καί τοῦ σκῦλου καί τῆς γάτας,
ἀφήνει τό σημαδάκι της εἴς τό ὅλον. Δεῖτε πῶς ὅ καμβάς ποῦ ὐφαίνει αὐτή ἥ μαγική
στιγμή του ἀνθρώπου, ἥ μουσική, μεγαλώνει, ἀπλώνεται καί ἀγκαλιάζει τό σῦμπαν.
Νοιώσετε πῶς αὐτό τό μουσικό πανάκι ἔχει τήν δύναμιν νά ζεστάνῃ τήν ψυχή.
Ὀνειρευτεῖτε πῶς κάποια ἡμέρα θά γίνῃ πραγματικότης καί ἥ δική σας συμμετοχή
Μήν μείνετε ὅμως εἴς το ὄνειρον παλαίψετε γιά τήν ὐλοποίησιν του τό όφείλετε εἴς τοῦς παρελθόντες σκυταλοδρόμους ποῦ ἔδωσαν ἀγῶνες διά τό εὔ ζεῖν σας ἀλλά τό ὀφείλετε καί εἴς τά παιδιά σας ποῦ θά κληθοῦν νά διαχειρισθοῦν τό μέλλον. Μήν τά κάνετε νά γράφουν τέτοια τραγούδια μέ παράπονο!  Δεῖξτε μέ τό παράδειγμα σας πῶς τό ὄνειρο εἶναι κάτι ἐφικτό καί εἴς τήν ἀληθινήν ζωήν.
Ἐντάξει δέν θά ζήσω γιά νά τό δῶ, ἀλλά ὄπως γράφει καί ἥ προμετωπίδα τοῦ ἰστολογίου
῾…ΟΤΙ! ΜΑ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΕΘΑΙΝΕΙ. ΜΠΟΡΕΙ ΟΜΩΣ ΝΑ ΣΟΥ ΚΑΝΗ ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΝΑ ΚΡΑΤΑΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ…”
Καλήν χρονιά  λοιπόν! Ἄς εἶναι καί παραπονιάρα ἀρκεῖ νά εἶναι κυοφοροῦσα τό ὄνειρον…
http://www.dogaicincal.com/index.asp?sayfa=caldiklarimiz&id=32

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | 2 Σχόλια

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ

Ὅταν ἥ δεσποινίς δασκάλα, ἐτῶν 39, Ματοῦλα τό σωτήριον ἕτος 1967 μοῦ εἶπε νά ἔλθω μέ  τόν κηδεμόνα μου διά ἀποκλίνουσα συμπεριφορά, λόγω τῆς ἀπαντήσεως μου εἴς τό ἐρώτημα πῶς φαντάζεσθε τόν ἅγιο βασίλη, δέν τό ἔλαβα σοβαρά ὔπ’ ὅψιν μου. Βλέπετε ἥ ἀπάντησις μου, ἔν πλήρῃ ἀντιθέσει μέ τίς ὐπόλοιπες τῶν συμμαθητῶν μου ποῦ τόν ἐφαντάζοντο γεράκο μέ ἄσπρα μαλλιά, γενειάδα, κόκκινα ροῦχα καί πολύ χαρωπό, ἦταν πῶς ἐγώ τόν ἔβλεπα ὤς ἕναν συνοφρυωμένο παληόγερο, μέ γκρίζα ροῦχα, γκρί γένειάδα, τεράστιον κῶλον καί κακούς τρόπους. Ἀλλά εἶχα πολύ καλό λόγο! Ὅ λόγος ἦταν πῶς ὅταν ρώταγα τόν, ἐργάτη, πατέρα μου τί θά φέρῃ ὅ ἅγιος βασίλης πατέρα;
Ἥ ἀπάντησις του ἦτο πάντοτε ” ΣΚΑΤΑ”!!
Σιγά σιγά μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν ἄρχισα, μετά ἀπό ἐπίπονον ὄσον καί ἀσταμάτητο διάβασμα καί καθημερινή μελέτη τῶν γύρω μου, νά καταλαβαίνω πῶς παίζεται αὐτό τό παιγνίδι, ποῦ σταματᾶ τό ἀστεῖον καί ποῦ ἄρχεται τό σοβαρόν, ὅσον καί ἥ ἀναπόφευκτη λοβοτόμησις, εἴτε ἥ ἐξόντωσις διά τοῦ περιθωρίου. Κατανοῶντας, λοιπόν, πῶς τό σύστημα ἐπικουρούμενον ἀπό τήν ἀνθρώπινη ἀνεπάρκεια ἔχει κερδίσει ὅλα τά στοιχήματα ἐφρόντισα νά ἀποποιηθῶ, έγκαίρως ὄσον καί ἐμπράκτως τῆς δυνατότητος μου εἴς τήν τεκνοποιίαν. Ἀκόμα καί σήμερον θεωροῦμαι ἄτομον μέ ἀποκλίνουσα συμπεριφορά, διότι παρουσιάζω, εύτυχῶς ἀκόμα, ἀντίδρασιν εἴς ὅτι τό ἀφύσικον καί παράλογον καλοῦμαι νά ἐπαληθεύσω εἴτε διά τῆς ὐπάρξεως μου, εἴτε διά τῶν πράξεων μου, ἀλλά τουλάχιστον τυγχάνω κηδεμόνας τοῦ εαὐτοῦ μου.
Τῶρα, ὄμως, ποῦ τό 2013 κινδυνεύει νά ἐπαληθεύσῃ τόν, μακαρίτη πλέον, πατέρα μου τό παίρνω πιό σοβαρά ἀπό ὅτι δήποτε εἴς τήν ζωήν μου. Γιά αὐτό ὄλοι ἐσεῖς οἵ κηδεμόνες, ὄσο δύσκολα καί νά περνᾶτε, φροντίστε νά μήν κληθεῖτε ἀπό τόν δάσκαλο τοῦ παιδιοῦ σας. Μήν ξεχάσετε νά δώσετε στά παιδιά σας ὅτι τοῦς ἄξιζε καί τοῦς τό ἔχετε, ἤδη, στερήσει μέ τήν, ἐπί τόσα ἔτη, ἀνεύθυνη συμπεριφορά σας ἥ ὀποῖα σήμερον δείχνει νά ἀποδίδῃ τόν μέγιστον ἐφιάλτη. Ἐάν δέν μπορεῖτε νά ἀνταπεξέλθετε μήν τοῦς πεῖτε πῶς τά κάνατε ΣΚΑΤΑ. Πεῖτε τους μέ ἔνα χαμόγελο πῶς ὅ ἅγιος βασίλης εἶναι πολύ μεγάλος πιά καί ἔχει θυμώσει μέ τοῦς ἀνθρώπους καί τήν κακία τους. Πεῖτε τους πῶς τά λάθη τῶν ἀνθρώπων ὀδήγησαν εἴς αὐτήν τήν κατάστασιν. Ἀλλά, πρό πάντων, πεῖτε τους πῶς ἐσεῖς θά παλαίψετε νά τοῦ ἀλλάξετε γνώμη καί προσπαθεῖστε ἐπιτέλους, εἴς αὐτήν τήν βάσιν, νά καταστήσετε εαὐτοῦς κηδεμόνας καί ὄχι μηχανές ἀναπαραγωγῆς καί ψήφου.
Δεῖξτε τους, μέ τό παράδειγμα σας, ὅτι ὅ ἄνθρωπος δύναται ἄφ’ εαὐτοῦ του νά στηρίζεται εἴς τά πόδια του. Πῶς ἐπιβάλλεται, διά νά λέγεται ἄνθρωπος, νά εἶναι ἀξιοπρεπῆς. Καί ὅτι ὅ μῦθος δύναται νά ὀμορφύνῃ τήν ζωήν ὄσο λίγα πράγματα εἴς αὐτόν τόν ὄμορφο πλανήτη, ἀλλά δέν πρέπει, νά εἶναι τρόπος ζωῆς…
Καλή ἀναθεωρητική χρονιά.

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε

…ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΝΤΡΟΠΗΣ

Ἀπό σἠμερα ἀδέλφια μήν κλειδώνετε πιά τίς πόρτες σας!
Τὀ ὄραμα τοῦ σοσιαληστή παπουτσῆ, τοῦ φασίστα δένδια, τῶν πεντακοσίων
χιλιάδων ἔξ ὐμῶν καί ἕνας ἀπό τοῦς χειρότερους ἐφιάλτες σκεπτομένων
ἀνθρώπων αὐτοῦ τοῦ πλανήτη, ἔγινε πραγματικότης!
Ὅ φράκτης τοῦ Ἔβρου εἶναι ἐδῶ! Δέκα χιλιόμετρα σῦρμα! Εἴμεθα πλέον ἀσφαλεῖς!
Σάν ἄλλα ἰσραηλινά ὄρνεα ἐκτίσαμεν ἀπ’ ἔξω τοῦς ὀχτρούς καί τοῦς
ἀφήσαμε ἔτσι παραδομένους ἄνευ ὄρων εἴς τήν βασιλείαν
τῶν ούρανῶν, τῶν ναρκῶν καί τῶν δουλεμπόρων.
Κοιμηθεῖτε ἤσυχα ὄσο ἥ θάλασσα θά ξεβράζῃ πτώματα ταλαιπώρων,
κυνηγημένων μελανοχρώμων μεταναστῶν. Κοιμηθεῖτε ξέγνοιαστοι τώρα
πλέον, ποῦ μέ αὐτό τό μακρόπνοο ἔργον, ξέρωμεν πῶς ὅποιος
ἀποπειρᾶται νά είσέλθῃ εἴς τήν χῶραν ἤ θά ἀνατινάζεται,
ἀπό τίς νᾶρκες, ἤ θά πνίγεται, εἴς τήν θάλασσαν.
Τουλάχιστον τώρα δέν κινδυνεύει ἤ θέσις ἐργασίας τῶν 10 € ἡμερησίως
ποῦ σᾶς ἐτοιμάζει ἥ κυβέρνησις σωτηρίας.
Ἄ!! Καί μήν ξεχάσετε, ὄσοι δύνασθε νά κάνετε εἰρήνην μέ κάτι τέτοιο, παρά
τήν ἔνδειαν σας νά πάρετε καμμιά καρτοῦλα τῆς unisef, ξέρετε, ἀπό αὐτές
ποῦ πωλοῦν οἵ τράπεζες, νομιμοποιούμενες, καθιστῶσες τήν ὀντότητα των
ἀπαραίτητον διά τό ἄπαν τῶν κοινωνικῶν συμπεριφορῶν καί συναλλαγῶν,
ἀπενοχοποιοῦσες εαὐτοῦς ἔν τῇ ἀτερμόνῳ εὐφερετικότητι των, αὐτές ποῦ
μέ ἕνα εὔρώ ὐπόσχονται ἄμεσα ὤς ἀπόδοσιν, ἄλλωστε ἔτσι μάθατε ἐπί τεσαράκοντα
καί πλέον ἔτη τά πάντα νά ἔχουν ἀπόδοσιν καί ὐμεῖς νά μήν φέρετε ποτέ εὐθύνην,
τόν ἐφησυχασμό τῆς συνειδήσεως σας ὅτι ἐκάματε τό ἐορτινόν καθῆκον σας πρός τοῦς
ἀναξιοπαθοῦντες αὐτοῦ τοῦ πλανήτη.
Ἐπί τῇ εὐκαιρία τῶν ἐορταστικῶν εκδηλώσεων, ποῦ θά ἀκολουθήσουν,
νά σᾶς χαρίσω λίγους στίχους ἑνός, πολύ καλύτερου ἀπό ἐμένα, ἀνθρώπου
τόν ἔλεγαν Κύριο Καβάφη καί προφητικῶς περιέγραψε ἀπό τό 1920 αὐτήν τήν
καταισχύνην ποῦ, σήμερα ἔν ἔτει 2012, νομιμοποιήσατε μέ τήν ψῆφο σας πρός
τοῦς λάτρεις τοῦ χίλτερ, ὄποιοι ἔξ ὐμῶν, μέ τήν ἀδιαφορίαν σας οἵ ὐπόλοιποι.

…Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αἰδῶ
μεγάλα κ’ ὐψηλά τριγύρω μου ἔκτισαν τείχη.
Και κάθομαι καί ἀπελπίζομαι τώρα ἐδῶ.
Ἄλλο δεν σκέπτομαι: τόν νοῦν μου τρώγει αὐτή ἥ τύχη·
διότι πράγματα πολλά ἕξω νά κάμω εἷχον.
Ἅ ὅταν ἕκτιζαν τά τείχη πώς νά μήν προσέξω.
Ἀλλά δεν ἅκουσα ποτέ κρότον κτιστῶν ἥ ἥχον.
Ἅνεπαισθήτως μ’ ἕκλεισαν ἀπό τον κόσμον ἕξω…

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σημειώθηκε ὡς | Σχολιάστε

Εἴς μνήμην…

Ἀφοῦ ἥ ἠμέρα ἐτελεύτησε καί τό σκότος τοῦ παρόντος αἰῶνος εἶναι πάλι ἐπί τῶν κεφαλῶν ἠμῶν ἕνα μικρό ἀντίδωρον, δίκην μνημοσύνου, διά τά τέσσερα ἔτη ποῦ ὅ μκρός γαβριᾶς ἀπουσιάζει. Εἶναι κάποιοι στιχοι τοῦ Κυρίου Τόμας Ἔλλιοτ, μελοποιημένοι ἀπό τήν ὠχρά σπειροχαίτη καί ἀπεικονισθέντες ἀπό τίς ὐπόγειες κινηματογραφικές παραγωγές. Ἀκροασθεῖτε μέ μεγάλην προσοχήν τοῦς στίχους αὐτοῦς διότι, ἄν καί γραμμένοι περί τό 1920, ἀποδίδουν ἀνἀγλυφα τόν σημερινόν ζόφον…

Ἀναρτήθηκε στὸ ΓΕΝΙΚΩΣ | Σχολιάστε